Wat is ANBI?

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Een periodieke gift mag u volledig aftrekken, een eenmalig gift deels (hiervoor verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst).

Periodieke gift

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). 
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken of in een overeenkomst die u zelf met de ANBI-instelling sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.