Jaarverslag 2021

Bestuur

Ook dit jaar stond weer in het teken van de COVID-pandemie en had ook weer effect gehad op Midgard en de vergaderfrequentie van het bestuur van de Vriendenstichting.

Het bestuur is desondanks in 2021 viermaal in vergadering bijeengeweest. Hieronder was een werkbespreking op 30 april i.v.m. de renovatie Muziektent. Ook was er op 30 augustus een gezamenlijk overleg met het management van Midgard.

Dit jaar heeft het bestuur een nieuw algemeen lid kunnen verwelkomen: Jacqueline van Opzeland en afscheid moeten nemen van Bea Krul wiens taak als penningmeester werd overgenomen door secretaris Richard den Bak. Hans Springer gaf de voorzittershamer over aan Loes Waanders.

Jacqueline van Opzeland (linkerfoto) en het afscheid van Bea Kunst (r) met bloemen van Loes Waanders (l) (rechterfoto)
Jacqueline van Opzeland (linkerfoto) en het afscheid van Bea Kunst (r) met bloemen van Loes Waanders (l) (rechterfoto)

Projecten

Het project Muziektent bleek dermate groot en complex te worden dat besloten werd dit in fasen uit te voeren. De eerste fase werd door de Vriendenstichting zelf ter hand genomen hetgeen inhield dat de vloer zo snel mogelijk vervangen moest worden zodat de muziektent weer bruikbaar zou zijn.

De Muziektent in maart (linkerfoto), het straatwerk in april (middenfoto) en bij afronding eerste fase (rechterfoto)
De Muziektent in maart (linkerfoto), het straatwerk in april (middenfoto) en bij afronding eerste fase (rechterfoto)

Nadat in de zomer een nieuwe facilitair manager was aangesteld op Midgard kon de Vriendenstichting de verdere uitvoering van het project overdragen aan het management. Tenslotte hoort de Vriendenstichting zich te beperken tot het financieren van een projectaanvraag en draagt geen uitvoeringsverantwoordelijkheid. Voor de eerste fase werd hier om praktische redenen van afgeweken omdat anders de bewoners nog langer verstoken zouden blijven van hun muziektent.

 

Er is een aanvraag binnengekomen voor een Quattrocycle en die is ook toegekend. Door omstandigheden op Midgard liet de bestelling nog even op zich wachten zodat er nog niets is overgemaakt.

Vrienden

Vanwege de privacywetgeving blijft het lastig ouders te benaderen vanuit het adressenbestand van Midgard om hen te interesseren vriend te worden van onze stichting. Dat resulteert soms in donatiebetalingen door personen van wie we geen gegevens hebben (en ook niet mee kunnen communiceren). Ook bleken soms oude e-mailadressen niet meer te functioneren.

 

Per 31 december 2021 zijn er 28 Vrienden die het afgelopen jaar een donatie hebben gedaan. 

Er waren 21 Vrienden met een donatie van € 30 en zeven Vrienden met een donatie van € 50 of hoger. In totaal zijn vier Vrienden die een fiscaal aantrekkelijke meerjarenovereenkomst hebben gesloten.

Banken

In dit jaar hebben we afscheid genomen van de ING-bank teneinde onnodige bankkosten te vermijden.

Communicatie

Onze digitale nieuwsbrief genaamd ‘Vriendennieuws’ is in 2021 tweemaal verschenen, in juni en november. Gezien de reacties voorziet dit in een behoefte en hier zullen we dus zeker mee door gaan.

In 2021 kwam onze digitale nieuwsbrief ‘VriendenNieuws’ tweemaal uit: in juni en november
In 2021 kwam onze digitale nieuwsbrief ‘VriendenNieuws’ tweemaal uit: in juni en november

Jaarcijfers

Voor de toelichting op de jaarcijfers verwijzen wij naar de PDF-versie van het jaarverslag dat vanaf deze website te downloaden is.