Vorige projecten

Nieuwe speakerbox (2024)

Op 8 maart ontvingen wij het verzoek voor de aanschaf van een nieuwe speakerbox:

"Kunnen wij met hulp van de vriendenstichting een nieuwe en betere speakerbox aanschaffen? Sinds een aantal jaren hebben we een speakerbox op Midgard en die is inmiddels onmisbaar bij het open podium en ook bij een aantal jaarfeesten op Midgard. Helaas heeft de accu het begeven.

Daarbij: het vermogen van de huidige box is bij een volle zaal  (bijvoorbeeld laatst bij Carnaval) soms echt te klein.

Vandaar dat ik denk dat we op Midgard veel en lang plezier zouden kunnen hebben van een nieuwe en iets betere box." Ga naar het project

 

Therapiebad (2022-2023)

In het najaar van 2022 moest het therapiebad op Midgard helaas gesloten worden, tot groot verdriet van bewoners die hier heel veel baat bij hebben.

De oorzaak hiervan lag in gebrekkig onderhoud (waarover neer in onze blog 'Nieuwe start') en de nieuwe eisen die aan een dergelijk bad gesteld worden.

  

Dit bad dateert van 2013 en kon gerealiseerd worden nadat de Vriendenstichting zich hiervoor een viertal jarenlang sterk heeft ingezet om voldoende sponsorgelden te vergaren. Het was voor ons bestuur dan ook moeilijk te verteren dat die grote inspanning na zo'n tien jaar alweer 'op' was, voornamelijk als gevolg van gebrekkig onderhoud. Ga naar het project

Quattrocycle (2021-2022)

Wij ontvingen van Midgard de volgende aanvraag: 

 

We zouden graag een 4 persoonsfiets hebben voor onze cliënten. Deze fiets maakt het mogelijk te fietsen met 4 personen tegelijk. Er kan dan vaker gefietst worden. Fietsen en naar buiten gaan is voor onze cliënten zeer belangrijk, zij kunnen zo de seizoenen ervaren en hebben een mooie bewegingsactiviteit. De fiets kan gebruikt worden in de vrije tijd maar ook in de dagbesteding.

De fiets zal beschikbaar zijn voor heel Midgard. Hij wordt gestald in een schuur. Midgard (FAZ) is verantwoordelijk voor het onderhoud en gebruik.

 

Deze aanvraag hebben wij gehonoreerd en zijn in afwachting van de levering van deze quattrocycle. Ga naar het project

Muziektent 1e fase (2019-2021)

De eerste fase van de renovatie van de Muziektent hebben wij nog zelf ter hand genomen: de gammele houten vloer is vervangen door een stevige klinkervloer. 

Toch horen wij ons als vriendenstichting niet zo intensief met de uitvoering bezig te houden. Nu er sinds deze zomer weer een facilitair manager is op Midgard in de persoon van John Hand hoeft dat ook niet meer. 

Wij hebben ons dossier aan hem overgedragen en het management van Midgard buigt zich momenteel over de wensen betreffende de overkapping. 

Zodra wij daar meer over weten en er gestart gaat worden met de 2e fase van dit project, zullen wij u uiteraard hierover informeren.
Mooi om te vermelden, dat wij een aanzienlijk bedrag voor deze 2e fase hebben kunnen reserveren. Ga naar het project

Bloemen- en Belevingstuin (2018-2020)

In 2017 ontstond het idee om op zorginstelling Midgard een mooie bloementuin aan te leggen, waar bewoners, medewerkers, ouders en bewoners uit de regio konden genieten van een wereld vol indrukken.

Horen, zien, ruiken, voelen en proeven: alle zintuigen worden bediend in de Bloemen- en Belevingstuin.

De bewoners van Midgard zullen in deze prachtige omgeving zich positief geprikkeld voelen door de prachtige kleuren en geuren. Daarnaast trekken de bloemen vogels, vlinders en andere insecten aan zodat er ook wat te zien is.

Van 2018 tot 2020 is er flink gewerkt om dit te realiseren. Vanaf het voorjaar van 2021 zullen alle bewoners, dus ook die van een rolstoel afhankelijk zijn, van de bloemenpracht kunnen genieten. Ga naar het project

Tovertafel (2018)

De Tovertafel UP is een vrolijke zorginnovatie, ontwikkeld door dr.ir. Hester Le Riche bij de TU Delft, die mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking uitnodigt tot fysieke activiteit en sociale interactie.

De spellen zijn specifiek voor de doelgroep ontwikkeld en kunnen zowel zelfstandig als onder begeleiding worden gespeeld. Plezier en samen spelen staan daarbij voorop!