Vorige projecten

Bloemen- en Belevingstuin (2018-2020)

In 2017 ontstond het idee om op zorginstelling Midgard een mooie bloementuin aan te leggen, waar bewoners, medewerkers, ouders en bewoners uit de regio konden genieten van een wereld vol indrukken.

Horen, zien, ruiken, voelen en proeven: alle zintuigen worden bediend in de Bloemen- en Belevingstuin.

De bewoners van Midgard zullen in deze prachtige omgeving zich positief geprikkeld voelen door de prachtige kleuren en geuren. Daarnaast trekken de bloemen vogels, vlinders en andere insecten aan zodat er ook wat te zien is.

Van 2018 tot 2020 is er flink gewerkt om dit te realiseren. Vanaf het voorjaar van 2021 zullen alle bewoners, dus ook die van een rolstoel afhankelijk zijn, van de bloemenpracht kunnen genieten. Ga naar het project

Tovertafel (2018)

De Tovertafel UP is een vrolijke zorginnovatie, ontwikkeld door dr.ir. Hester Le Riche bij de TU Delft, die mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking uitnodigt tot fysieke activiteit en sociale interactie.

De spellen zijn specifiek voor de doelgroep ontwikkeld en kunnen zowel zelfstandig als onder begeleiding worden gespeeld. Plezier en samen spelen staan daarbij voorop!