Lopende projecten

Renovatie Muziektent

De Stichting Vrienden van Midgard ontving in de loop van 2020 een aanvraag voor de renovatie van de muziektent. De houten vloer is onbetrouwbaar en bij nat weer erg glad aangezien de overkapping niet ver genoeg reikt. Dit levert soms te risicovolle situaties op hetgeen aanleiding is de muziektent tijdelijk te sluiten.

Het management heeft deskundig advies ingewonnen en een renovatie waarin de vloer van steen wordt en een nieuwe, grotere overkapping wordt geplaatst, wordt geraamd tussen de 50.000 en 60.000 euro.

Er is dus veel extra geld nodig om dit te realiseren en ook de Vriendenstichting zal haar steentje bij willen dragen.

U ziet: uw bijdrage is dus keihard nodig!


Therapiebad

In het najaar van 2022 moest het therapiebad op Midgard helaas gesloten worden, tot groot verdriet van bewoners die hier heel veel baat bij hebben.

De oorzaak hiervan lag in gebrekkig onderhoud (waarover neer in onze blog 'Nieuwe start') en de nieuwe eisen die aan een dergelijk bad gesteld worden.

 

Dit bad dateert van 2013 en kon gerealiseerd worden nadat de Vriendenstichting zich hiervoor een viertal jarenlang sterk heeft ingezet om voldoende sponsorgelden te vergaren. Het was voor ons bestuur dan ook moeilijk te verteren dat die grote inspanning na zo'n tien jaar alweer 'op' was, voornamelijk als gevolg van gebrekkig onderhoud.