Bloemen- en Belevingstuin

In 2017 ontstond het idee om op zorginstelling Midgard een mooie bloementuin aan te leggen, waar bewoners, medewerkers, ouders en bewoners uit de regio konden genieten van een wereld vol indrukken.

Horen, zien, ruiken, voelen en proeven: alle zintuigen worden bediend in de Bloemen- en Belevingstuin.

De bewoners van Midgard zullen in deze prachtige omgeving zich positief geprikkeld voelen door de prachtige kleuren en geuren. Daarnaast trekken de bloemen vogels, vlinders en andere insecten aan zodat er ook wat te zien is.

Uiteraard is de Bloemen- en Belevingstuin rolstoelvriendelijk en door het plaatsen van verhoogde planten en kruidenbakken is er de mogelijkheid om te proeven en te voelen voor iedereen. Vrijwilligers zijn voor dit project onmisbaar en zullen gezamenlijk regelmatig de tuin weer onkruidvrij maken. Er is door een oud-medewerkster bij haar afscheid een prachtige houten zitbank geschonken en uiteraard zullen er meerdere banken in de Bloemen- en Belevingstuin geplaatst worden.

 

In 2018 is tijdens NLdoet door veel vrijwilligers hard gewerkt aan het verwerken van grond en egaliseren van het terrein. De hovenier van Midgard heeft de basis wandelpaden aangelegd en heeft narcissenbollen geplant. Helaas liet de financiële situatie het niet toe om het project verder af te ronden en is er gras gezaaid om het geheel een mooier aanzicht te geven.

 

In 2019 wil Midgard graag dit project verder uitwerken en afronden en vraagt daarom een bedrag van 8.000 euro aan de Vriendenstichting. Op 15 maart 2019, tijdens de nationale NLdoet dag zullen er weer meerdere vrijwilligers bereidt zijn de handen uit de mouwen te steken en zal er een insectenhotel gebouwd worden voor in de bloemen- belevingstuin.

In de zomer van 2019 zijn de paden met cement verhard en is ook het insectenhotel gereed gekomen. Zo dragen we op Midgard ook ons steentje bij aan de biodiversiteit!

In het najaar van 2020 is de basis klaar en wordt het project afgerond. Nu is het een kwestie van de wintermaanden afwachten voordat we in het voorjaar kunnen genieten van de bloemenpracht!

Voorjaar/zomer 2021: de eerste bloemen melden zich.

Juli 2022:

Augustus 2022:

Eind 2022 waren de afvalbakken geplaatst:


Sponsors

Voor dit project mochten wij € 4.000 ontvangen van de Stichting Roland Kroese Fonds, waarvoor onze hartelijke dank!

In verband met de NLdoet-dag mochten wij € 350 ontvangen van het Oranjefonds, ook hiervoor onze dank. 

Voor de door de Rotary Kennemerland geschonken € 1.000 konden wij twee fraaie en passende afvalbakken aanschaffen.


Financiële balans

De bijdrage van onze stichting voor dit project bedroeg € 8.000.

Hiervoor is € 4.350 bijeengebracht door sponsors en kwam € 3.650 uit de door donateurs opgebrachte eigen middelen.