Jaarverslag 2022

Bestuur

Het ongemak dat de COVID-pandemie met zich meebrachten leek begin 2022 toch eindelijk tot het verleden te gaan behoren.

Het bestuur kon in 2022 viermaal in vergadering bij elkaar komen. De laatste twee werden gecombineerd met een bespreking met het management. 

Er waren dit jaar geen mutaties in het bestuur.

Projecten

De vorig jaar al aangevraagde Quattrocycle kon deze zomer geleverd en in gebruik genomen worden. 

Een vroegere donatie van Rotary Kennemerland voor de Bloemen- en Belevingstuin kon dit jaar worden besteed aan twee fraaie afvalbakken.

De Muziektent was in 2021 voorzien van een nieuwe vloer van klinkers, maar verder aanpassingen lieten op zich wachten. Dit was mede te wijten aan de onzekerheid die bestond ten aanzien van de constructie. Was die wel geschikt om een uitbreiding van het dak te dragen en hoe stond het met de verrotting van houten delen? Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft de stichting in december een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren. Het rapport wort in 2023 verwacht. Dit wordt dus nog vervolgd.

De in gebruik genomen Quattrocycle (links), de geplaatste afvalbakken in de Bloementuin (midden) en een gestart technisch onderzoek naar de (on-)mogelijkheden van de muziektent (rechts).
De in gebruik genomen Quattrocycle (links), de geplaatste afvalbakken in de Bloementuin (midden) en een gestart technisch onderzoek naar de (on-)mogelijkheden van de muziektent (rechts).

Vrienden

Vanwege de privacywetgeving blijft het lastig ouders te benaderen vanuit het adressenbestand van Midgard om hen te interesseren vriend te worden van onze stichting. Dat resulteert soms in donatiebetalingen door personen van wie we geen gegevens hebben (en ook niet mee kunnen communiceren). Ook bleken soms oude e-mailadressen niet meer te functioneren.

 

Per 31 december 2022 zijn er 37 Vrienden die het afgelopen jaar een donatie hebben gedaan. 

Er waren 21 Vrienden met een donatie van € 30 en 16 Vrienden met een donatie van € 50 of hoger. In totaal zijn vier Vrienden die een fiscaal aantrekkelijke meerjarenovereenkomst hebben gesloten.

Banken

Vorig jaar hebben we reeds afscheid genomen van de ING-bank teneinde onnodige bankkosten te vermijden. In dit jaar zijn de banken begonnen met het uitkeren van rente op tegoeden. Deze is nog minimaal, maar zal naar verwachting de komende jaren toenemen.

Communicatie

Op 2 september was de Open Werkplaatsdag en hierop kon de stichting zich profileren met een kraampje, dat enthousiast door Loes en Hans werd bemenst. Zij konden 6 nieuwe vrienden inschrijven! Er was, mede voor dit doel, een nieuwe flyer gemaakt om de doelstellingen van de stichting uiteen te zetten.

 

Vanwege de geringe activiteiten was onze digitale nieuwsbrief genaamd ‘Vriendennieuws’ in 2022 slechts eenmaal verschenen, in november. 

Tijdens de Open Werkplaatsdag konden Loes en Hans de stichting onder de aandacht brengen van de bezoekende familieleden van onze bewoners. Een speciale flyer hielp de geïnteresseerden om duidelijk te maken wat onze stichting doet.
Tijdens de Open Werkplaatsdag konden Loes en Hans de stichting onder de aandacht brengen van de bezoekende familieleden van onze bewoners. Een speciale flyer hielp de geïnteresseerden om duidelijk te maken wat onze stichting doet.

Jaarcijfers

Voor de toelichting op de jaarcijfers verwijzen wij naar de PDF-versie van het jaarverslag dat vanaf deze website te downloaden is.