Procedure nieuwe aanvragen

Hoe in te dienen

 • De aanvraag kan worden ingediend via de teamleider of clustermanager.
 • De aanvraag dient schriftelijk, per e-mail, of met dit formulier te worden gedaan aan het secretariaat van de Vriendenstichting.

Beoordeling van het project

 • Het project moet gaan om materiële en duurzame zaken (dus geen dagje uit);
 • Het project wordt niet vergoed door AWBZ of andere financiering instanties;
 • Het project bevordert het welzijn en/of de zelfredzaamheid van de bewoners;
 • Het project moet te benutten zijn voor/door meerdere bewoners;
 • Het project mag de loon- en/of exploitatiekosten niet extra belasten;
 • Het project moet door de aanvrager concreet omschreven zijn en indien van toepassing voorzien zijn van één of meerdere offertes, zodat een duidelijke raming van de kosten aanwezig is;
 • Het mag slechts om een eenmalige investering gaan;
 • Het project moet passen binnen de financiële mogelijkheden van de stichting.

Behandeling van de aanvraag

 • Het bestuur kan de indiener(s) vragen om een nadere uitleg dan wel toelichting;
 • De aanvraag wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld;
 • De aanvrager krijgt binnen twee weken na de vergadering een schriftelijke reactie;
 • Over het besluit van de stichting is geen verdere correspondentie mogelijk.

Meer weten?

Wanneer u nog vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met één van bestuursleden.


Download
Download hier de printversie van de procedure
Procedure Projectaanvragen.pdf
Adobe Acrobat document 96.3 KB