Jaarverslag 2020

Bestuur

Dit jaar stond wereldwijd in het teken van de COVID-pandemie en heeft vanzelfsprekend ook effect gehad op Midgard en de vergaderfrequentie van het bestuur van de Vriendenstichting.

Het bestuur is desondanks in 2020 driemaal in vergadering bijeengeweest en hebben er buiten deze vergaderingen toch de nodige activiteiten plaats gevonden, waarover hieronder meer.

Projecten

Het lopende project de Bloemen- en Belevingstuin is in 2020 (voor de Vriendenstichting) afgerond. In het voorjaar van 2021 zullen de eerste bloemen te zien zijn.

In het begin van het jaar bleek de Muziektent in dermate slechte staat dat het niet langer verantwoord was hem te blijven gebruiken. Dit zou ons volgende project worden!

De Muziektent is in erbarmelijke staat en moest vanwege de veiligheid gesloten worden
De Muziektent is in erbarmelijke staat en moest vanwege de veiligheid gesloten worden

Het was voor onze voorzitter Hans Springer reden om zich persoonlijk in te zetten dit project onder de aandacht te brengen en alvast zoveel mogelijk geld op te halen om een renovatie dichterbij te brengen. Samen met zijn zoon Aaron fietsten ze in augustus/september een mega-sponsorfietstocht waarvoor ze € 3.000 bijeen hoopten te fietsen.

Vader en zoon Springer moesten vele ontberingen doorstaan, maar hun inspanning bracht meer op dan ze durfden hopen
Vader en zoon Springer moesten vele ontberingen doorstaan, maar hun inspanning bracht meer op dan ze durfden hopen

Het traject volgde zoveel mogelijk de Hanze-route, een tocht die ze langs de oude Hanzesteden bracht en zelfs even aan de andere kant van de Oder, in Polen dus. Belangstellenden konden deze tocht online volgen via polarsteps.com waar ze dagelijks werden getrakteerd op mooie foto’s en boeiende verslagen.

Uiteindelijk bracht hun actie € 6.445 op, meer dan het dubbele van wat ze verwacht hadden. Dit heeft ook anderen ertoe aangezet een mooi bedrag te doneren. Hiervan noemen we de drie grootste donateurs: het Roland Kroesefonds en het legaat van Louis Raaff van ieder € 20.000 en een donatie van € 10.000 door het Raphaëlfonds.

Het is de bedoeling dat de renovatie in 2021 wordt geconcretiseerd. Met het nu beschikbare bedrag kan in samenspraak met de aannemer exact bepaald worden hoe de Muziektent er na de renovatie uit komt te zien en kan het ook nog dit jaar uitgevoerd worden.

  • Tijdens de eerste lockdown werd geopperd of wij als Vriendenstichting niet konden regelen dat een Draaiorgel wat verpozing aan de bewoners kon brengen.
  • In de door Coronarestricties toch al zo donkere weken voor de kerst kwam het verzoek vanuit Midgard om een Lichtjeskerstboom aan de vlaggenmast van De Koperen Koning te financieren.

Aan beide verzoeken hebben wij graag en direct gevolg gegeven.

Een draaiorgel in mei en een Lichtjeskerstboom in december, twee kleine giften voor de bewoners
Een draaiorgel in mei en een Lichtjeskerstboom in december, twee kleine giften voor de bewoners

Vrienden

Vanwege de privacywetgeving is het niet mogelijk de ouders te benaderen vanuit het adressenbestand van Midgard om hen te interesseren om vriend te worden van onze stichting. Dat resulteert soms in donatiebetalingen door personen van wie we geen gegevens hebben (en ook niet mee kunnen communiceren). Ook bleken soms oude e-mailadressen niet meer te functioneren.

 

Per 31 december 2020 zijn er 30 Vrienden die het afgelopen jaar een donatie hebben gedaan.

Er waren twaalf Vrienden met een donatie van € 30 en negen Vrienden met een donatie van € 50.

Negen Vrienden maakten een ander bedrag over. Hieronder zijn vier Vrienden die een fiscaal aantrekkelijke meerjarenovereenkomst hebben gesloten.

Jaarcijfers

Voor de toelichting op de jaarcijfers verwijzen wij naar de PDF-versie van het jaarverslag dat vanaf deze website te downloaden is.