Renovatie muziektent

De Muziektent, centraal gelegen op het terrein van Midgard en een geliefde plek om samen mooie dingen te beleven, is nodig aan renovatie toe. De houten vloer is onbetrouwbaar en bij nat weer erg glad aangezien de overkapping niet ver genoeg reikt. Dit levert soms te risicovolle situaties op hetgeen aanleiding is de muziektent tijdelijk te sluiten.

Het management heeft deskundig advies ingewonnen en een renovatie waarin de vloer van steen wordt en een nieuwe, grotere overkapping wordt geplaatst, wordt geraamd tussen de 50.000 en 60.000 euro.

Er is dus veel extra geld nodig om dit te realiseren en ook de Vriendenstichting zal haar steentje bij willen dragen.

U ziet: uw bijdrage is dus keihard nodig!

 

Een mooie aanzet is alvast gegeven door iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de sponsortocht van Hans en Aaron Springer van 23 augustus t/m 28 september 2020.

Fase 1 begonnen!

In maart 2021 bleek overkapping toch een complexe zaak te worden. Daarom hebben we besloten om het project op te splitsen in 2 fasen: eerst de vloer (zodat de bewoners toch zo snel mogelijk de muziektent weer in gebruik kunnen nemen) en in de tweede fase volgen dan de banken en de extra overkapping.

Op 19 april is een aanvang genomen met het verwijderen van de verrotte houten vloer en het leggen van vervangende straatwerk. Volg de voortgang in de fotoserie hieronder.

Fase 2

De bouwkundige inspectie op 29 november 2022
De bouwkundige inspectie op 29 november 2022

Na realisatie van de eerste fase, de stenen vloer, bleef het een tijdje stil en was onduidelijk hoe het project nu verder ging.

 

Het onderzoek naar een uitbreiding van de overkapping vroeg veel tijd en overleg. Er waren veel vragen:

Hoe sterk is de constructie om een kapuitbreiding te kunnen dragen? We willen immers geen veld vol dragende palen, want dat zou het gebruik ernstig hinderen.

Zou een lichte constructie met tentdoek een oplossing kunnen zijn? Maar dan moet die wel permanent kunnen blijven hangen want telkens binnenhalen zou een te grote belasting voor de medewerkers betekenen.

Maar een extra luifel van tentdoek moet wel iedere storm kunnen doorstaan, want anders is er een te groot risico op bijkomende schade en mogelijk ook persoonlijk letsel.

Kortom, we besloten om een deskundig bouwkundig advies aan te vragen wat de constructie nog kon hebben en wat de bouwkundig staat ervan was. Op een zonnige 29 november 2022 was het dan zover dat de Kolmerkoepel aan een gedegen bouwkundige inspectie onderworpen werd.

De conclusie die hieruit getrokken kon worden was dat er houtworm in de palen zit die bestreden zal moeten worden, enkele leitjes  vervangen zullen moeten worden evenals de verrotte boeidelen. Een permanente stellage met tentdoek bevestigen aan de huidige constructie sterk wordt afgeraden. Als ultieme bescherming voor de muziektent wordt geadviseerd om een serre over de hele koepel heen te plaatsen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de muziektent wel het hele jaar door gebruikt kan worden en de koepel optimaal beschermd is tegen weersinvloeden. Eind 2022 werden de kosten ingeschat op circa €80.000, maar er zijn nog geen offertes aangevraagd.

Het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden rekenen we nog tot fase 2 (en dat zal naar verwachting op korte termijn gebeuren), het nader invullen en realiseren van een serre-achtige overkapping zal fase 3 worden.


Sponsors

Voor dit project mochten wij reeds als sponsorgelden ontvangen:

Ook uw gift is van harte welkom!

Onze hartelijke dank voor deze mooie bedragen!


Onze nieuwsberichten over dit project:

www.vriendenvanmidgard.nl Blog Feed

Nieuwe start (wo, 04 okt 2023)
>> meer lezen

Muziektent, fase 2 (Fri, 17 Mar 2023)
>> meer lezen

Uitvoering Muziektent overgedragen (Mon, 01 Nov 2021)
>> meer lezen

Fase 1 Muziektent afgerond (Fri, 30 Apr 2021)
>> meer lezen

Start werkzaamheden vloer Muziektent (Mon, 19 Apr 2021)
>> meer lezen

Update Muziektent: in 2 fasen (Thu, 01 Apr 2021)
>> meer lezen

Hans en Aaron Springer fietsen voor Midgard (Mon, 31 Aug 2020)
>> meer lezen