Bestuur

Medio 2021 heeft er een bestuursmutatie plaatsgevonden. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

  • Loes Waanders (voorzitter),
  • Richard den Bak (secretaris/penningmeester),
  • Bea Krul (aftredend penningmeester),
  • Hans Springer (lid) en
  • Jacqueline van Opzeland (lid).

Net als in het vorige bestuur zijn alle bestuursleden onbezoldigd.

Neem contact op met het bestuur.

Het nieuwe bestuur bij de overdracht op 17 december 2018
Het nieuwe bestuur bij de overdracht op 17 december 2018 (v.l.n.r.: Richard, Hans, Loes en Bea)