Jaarverslag 2023

Bestuur

Mede door ziekte van Loes waren er minder bestuursvergaderingen dan in andere jaren. Dit jaar had de Vriendenstichting twee reguliere bestuursvergaderingen, één strategisch overleg met het bestuur van de Raphaelstichting en het management van Midgard en één technisch overleg met het management. Ook werd contact gelegd met de Cliëntenraad.

Met name tijdens het strategisch overleg werden duidelijke, nieuwe afspraken gemaakt om misverstanden uit het verleden te voorkomen. 

Er waren dit jaar geen mutaties in het bestuur. En met de gezondheid van Loes gaat het gelukkig weer goed!

Projecten

De Muziektent was in 2021 door ons reeds voorzien van een nieuwe vloer van klinkers, maar verdere aanpassingen lieten op zich wachten. Dit was mede te wijten aan de onzekerheid die bestond ten aanzien van de constructie. Was die wel geschikt om een uitbreiding van het dak te dragen en hoe stond het met de verrotting van houten delen? Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft de stichting in december 2022 een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren. Het rapport is in 2023 uitgekomen. Het advies is op korte termijn de balken laten behandelen tegen houtworm en voor de lange termijn wordt geadviseerd om een glazen overkapping over de muziektent heen te bouwen. Dan is die tegen weer en wind beschermd en is de Muziektent bovendien het hele jaar door te gebruiken. Dit vergt echter wel een hele forse investering. Aangezien de Muziektent tegenwoordig op de onderhoudslijst van de Raphaelstichting staat, zal ook daarmee overeenstemming moeten worden bereikt bij het maken van vervolgplannen.

 

Het Therapiebad was in 2022 gesloten omdat die technisch niet meer voldeed, mede door gebrekkig onderhoud. Er kwamen eerst wat voorzichtige geluiden vanuit het management om te kijken of we als Vriendenstichting iets konden doen om deze voor Midgard te behouden. Tijdens de gesprekken bleek dat het therapiebad (net als de muziektent overigens) niet op de vastgoedlijst van de Raphaelstichting stond. Hierdoor was er vanuit de Raphaelstichting ook nooit oog voor onderhoud, hetgeen verklaarde waarom deze voormalige projecten er zo bij stonden.

Een en ander kwam in een stroomversnelling toen de afscheidnemende dokter van Midgard, Rob Jongbloed, aangaf geen afscheidscadeautjes voor zichzelf te willen maar donaties voor het therapiebad. In de slechts enkele maanden daarna werd het complete renovatieplan opgesteld en uitgevoerd. Dit viel samen met de vernieuwing van de organisatiestructuur en het aantrekken van een nieuwe facilitair manager. De bovenstaande ontwikkelingen schiepen dermate veel vertrouwen dat wij er als Vriendenstichting ook weer in konden gaan geloven. Het project was intussen al zo ver gevorderd dat wij onze financiële inbreng konden beperken tot het doneren van de prijzige Ledverlichting.

Sam opent met behulp van Rob Jongbloed het gerenoveerde therapiebad (links), een blik op het bad (midden) en gezellig napraten in De Koperen Koning (rechts).
Sam opent met behulp van Rob Jongbloed het gerenoveerde therapiebad (links), een blik op het bad (midden) en gezellig napraten in De Koperen Koning (rechts).

Vrienden

Vanwege de privacywetgeving bleef het lastig ouders te benaderen vanuit het adressenbestand van Midgard om hen te interesseren vriend te worden van onze stichting. Dat resulteerde soms in donatiebetalingen door personen van wie we geen gegevens hebben (en ook niet mee kunnen communiceren).

 

Per 31 december 2023 waren er 30 Vrienden die het afgelopen jaar een donatie hebben gedaan. 

Er waren 14 Vrienden met een donatie van € 30 en 16 Vrienden met een donatie van € 50 of hoger. In totaal lopen er vier fiscaal aantrekkelijke meerjarenovereenkomst die Vrienden hebben gesloten.

Banken

Ondanks dat de bankkosten over het algemeen gestegen waren, boekten wij lagere kosten aangezien we van één van de twee banken afscheid hebben genomen in het jaar ervoor. Ook kon er voor het eerst sinds jaren weer een rentebijschrijving plaatsvinden.

Communicatie

Vanwege de geringe activiteiten was onze digitale nieuwsbrief genaamd ‘Vriendennieuws’ in 2023 wederom eenmaal verschenen, in oktober. 

Jaarcijfers

Voor de toelichting op de jaarcijfers verwijzen wij naar de PDF-versie van het jaarverslag dat vanaf deze website te downloaden is.