Nieuwe start

Bij de laatste twee grote projecten liepen we tegen verschillende zaken aan waar we niet vrolijker van werden.

Zowel het therapiebad als de muziektent waren zo'n tien jaar geleden door de Vriendenstichting tot stand gekomen.

 

Voor het huidige bestuur van de Vriendenstichting was het heel treurig om te moeten constateren dat de investeringen die destijds dankzij onze sponsors gedaan waren, nu alweer aan hun einde waren.

We wilden hierover graag in overleg met het management, maar aangezien de organisatie zich aan het vernieuwen is met alle personele veranderingen die daarbij horen, was dit geen eenvoudige opgave.

Gelukkig was Annemarie Zuidweg van de Raad van Bestuur van de Raphaelstichting bereid om ons een luisterend oor te geven en hebben we op 22 september 2023 een gezamenlijke bespreking gehad om de lucht te klaren. Ook kon zij goed toelichten wat de organisatie voor verandering doormaakte en met welk doel.

 

Ook bleek tijdens dit gesprek dat, om wat voor reden dan ook, de bovengenoemde objecten nooit waren opgenomen in het vastgoedbestand van de Raphaelstichting, ze waren daar op papier gewoon niet bekend. En dit was de reden dat deze objecten geen onderhoudsplan hadden en dan ook geen onderhoud kregen, want de Midgard-medewerkers waren hier ook niet op berekend. Zo was eigenlijk niemand verantwoordelijk en dat verklaart het gebrek aan onderhoud.

 

Nu is dat wel geregeld en zijn zowel de Muziektent als het Therapiebad opgenomen bij Vastgoed en voorzien van een onderhoudsplan. Het Therapiebad is zelfs versneld opgepakt om dit zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor de bewoners. En niet alleen die van Midgard, maar ook van Scorlewald en mogelijk van uit de omgeving, zodat een intensiever gebruik een betere exploitatie mogelijk maakt.

 

Wij zijn zeer gelukkig met deze nieuwe start, die op 4 oktober nog een vervolg kreeg met een kennismakingsgesprek met de nieuwe facilitair manager, Flores Lem. We kunnen er alle vertrouwen hebben dat onze projecten voortaan in goede handen zijn!