Posts met de tag Lopend project03. oktober 2023
In het najaar van 2022 moest het therapiebad op Midgard helaas gesloten worden, tot groot verdriet van bewoners die hier heel veel baat bij hebben. De oorzaak hiervan lag in gebrekkig onderhoud (waarover neer in onze blog 'Nieuwe start') en de nieuwe eisen die aan een dergelijk bad gesteld worden. Dit bad dateert van 2013 en kon gerealiseerd worden nadat de Vriendenstichting zich hiervoor een viertal jarenlang sterk heeft ingezet om voldoende sponsorgelden te vergaren. Het was voor ons bestuur...

De bouwkundige inspectie op 29 november 2022
17. maart 2023
Na realisatie van de eerste fase, de stenen vloer, bleef het een tijdje stil en was onduidelijk hoe het project nu verder ging. Het onderzoek naar een uitbreiding van de overkapping vroeg veel tijd en overleg. Er waren veel vragen: Hoe sterk is de constructie om een kapuitbreiding te kunnen dragen? We willen immers geen veld vol dragende palen, want dat zou het gebruik ernstig hinderen. Zou een lichte constructie met tentdoek een oplossing kunnen zijn? Maar dan moet die wel permanent kunnen...

02. september 2022
Dit project heeft de nodige vertraging gekend, maar de fiets is in mei geleverd, de aanhanger in juni en uiteindelijk kregen wij op 2 september het bericht dat de quattrocycle is geassembleerd en door de bewoners in gebruik is genomen, met bijgaande foto als overtuigend bewijs. Alle vrienden/donateurs bedankt voor jullie bijdragen!

01. november 2021
De eerste fase van de renovatie van de Muziektent hebben wij nog zelf ter hand genomen: de gammele houten vloer is vervangen door een stevige klinkervloer. Toch horen wij ons als vriendenstichting niet zo intensief met de uitvoering bezig te houden. Nu er sinds deze zomer weer een facilitair manager is op Midgard in de persoon van John Hand hoeft dat ook niet meer. Wij hebben ons dossier aan hem overgedragen en het management van Midgard buigt zich momenteel over de wensen betreffende de...

30. april 2021
In de laatste week van april is de eerste fase van de Muziektentrenovatie afgerond: een keurige bestratingsvloer in plaats van de verrotte planken. Rondom aangevuld met vers gras ziet het er prachtig uit! In de volgende fase gaan we de banken uitwerken en een definitieve leuning, die de nu geplaatste tijdelijke leuning gaat vervangen. Ook zijn er plannen voor de uitbreiding van de overkapping en een gedeeltelijk herstel van de bestaande kap. Dit zal waarschijnlijk na de zomer uitgevoerd worden....